Scheidingsmediation

U en uw partner kiezen voor scheidingsmediation. Dat betekent dat u de procedure laat begeleiden door een scheidingsmediator. In dat geval tracht u met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat er voor de scheiding moet worden geregeld. De mediator begeleidt u daarbij op juridisch, relationeel en emotioneel gebied. Dat betekent dat hij/zij ook het verwerkingsproces op gang brengt en u helpt met het verbeteren van de communicatie. De scheidingsmediator houdt daarbij, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog. Als de mediation tot overeenstemming leidt, wordt die vastgelegd in een overeenkomst, het (echt)scheidingsconvenant. Scheidingsmediation is een beproefde methode om crisissituaties in de relationele sfeer op te lossen. Het resultaat van mediation is meestal bevredigender dan de beslissing van de rechter. Beide partijen zijn het immers met elkaar eens.

quote-mw-mr-a-sanders-maanurdin

Wilt u meer informatie over de gedragsregels van de vFAS > Gedragsregels vFAS 

Wilt u meer informatie over de klachtenregeling van de vFAS > Klachtenreglement vFAS