Ontslag – Over het beëindigen van een arbeidsrelatie

Ontslag kan gegeven worden om bedrijfseconomische redenen of wanneer het simpelweg niet meer klikt tussen werkgever en werknemer. Er mag echter geen sprake zijn van een opzegverbod (bij ziekte of zwangerschap). Met een beëindigingsovereenkomst wordt een procedure bij UWV of kantonrechter voorkomen en worden de kansen en risico’s die in zo’n procedure besloten liggen ‘weg gecontracteerd’. Juridisch precisiewerk, waarmee we u graag ondersteunen.


De beëindiging met wederzijds goedvinden.
De beëindiging van een arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden wordt vaak toegepast. Om bedrijfseconomische redenen of wanneer het simpelweg niet meer klikt tussen werkgever en werknemer. Er mag echter geen sprake zijn van een opzegverbod (bij ziekte of zwangerschap). Met een beëindigingsovereenkomst wordt een procedure bij UWV of kantonrechter voorkomen en worden de kansen en risico’s die in zo’n procedure besloten liggen ‘weg gecontracteerd’. Juridisch precisiewerk, waarmee we u graag ondersteunen.

Ontslag op staande voet
Iemand ‘op staande voet ontslaan’ heet bij juristen: ‘opzeggen wegens een dringende reden’. Dat zegt al iets meer, daarin leest u al direct een dwingend advies. Bij deze vorm van ontslag komt er geen UWV of kantonrechter aan te pas en hoeft er geen opzegtermijn in acht genomen te worden. Het ontslag – mits correct gegeven – werkt onmiddellijk en definitief. U moet echter de consequenties overzien. Want de werknemer, die naast zijn baan ook het recht op een uitkering verliest, zal bijna zeker in het geweer komen.

De wetgever heeft een aantal strenge eisen verbonden aan het ontslag op staande voet. In de praktijk wordt daar nogal eens aan voorbij gegaan, waardoor een werknemer bij zijn verweer een goede kans van slagen krijgt. Die strenge eisen kennen drie hoofdregels:

1) Er moet een dringende reden zijn.
De wetgever noemt voorbeelden als diefstal, mishandeling, werkweigering, schending van geheimhoudingsverplichting enz., maar de lijst kan veel uitgebreider zijn. Het komt erop neer dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst nog een dag langer wordt voortgezet. Eeen goede omschrijving van die dringende reden is dus noodzakelijk.

2) Het ontslag moet onverwijld gegeven worden.
De misstap moet een direct ontslag rechtvaardigen. Maar soms is eerst onderzoek nodig. Dan wordt een werknemer voor de duur van dat onderzoek geschorst.

3) De dringende reden moet direct worden medegedeeld aan de werknemer. Een werknemer moet direct weten wat de reden is voor het ontslag. De formulering is van cruciaal belang voor de eventueel volgende procedure. Achteraf kunt u niets meer wijzigen of nuanceren. Ook niet goed onderbouwde redenen in een ontslagbrief (bijvoorbeeld diefstal of verduistering) kunnen tegen u werken, als ze strafrechtelijk niet zijn hard te maken. Dan is het ontslag van de baan, met alle consequenties van dien.

Of u nu werkgever of werknemer bent in deze kwestie, het is belangrijk dat u zich goed informeert over uw rechtspositie en de mogelijke gevolgen. Ook hierin kunnen we u met onze vakkennis deskundig bijstaan.