Kosten

Bij advocaten denkt men al gauw aan hoge rekeningen. Wij vinden het juist een uitdaging om de kosten voor iedereen beheersbaar te houden. Als u niet in staat bent om een advocaat te betalen, dan vragen we een financiële tegemoetkoming (toevoeging) bij het Rijk aan.

Onze kosten worden in rekening gebracht op basis van:

  • Het aantal uren. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de benodigde deskundigheid en de aard en het belang van de zaak. Daarbij houden we ook rekening met de draagkracht van de cliënt.
  • Een vast bedrag, in bepaalde gevallen vooraf overeen te komen.

Het uurtarief wordt vermeerderd met btw en eventuele belaste en onbelaste verschotten, zoals de kosten van uittreksels, griffierechten, de deurwaarder en/of procesadvocaat. Bij Theuns & Sanders Advocaten is het gebruikelijk dat we het lopende werk maandelijks factureren.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u niet in staat bent om zelf een advocaat te betalen, is het toch mogelijk om juridische ondersteuning te krijgen. Mogelijk kunt u dan in aanmerking komen voor ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’. De overheid (de Raad voor Rechtsbijstand) betaalt in dat geval een deel van de kosten. Kosten voor eventueel te verschijnen verschotten (griffierechten, uittreksels e.d.), alsmede de eigen bijdrage welke door de Raad voor Rechtsbijstand wordt opgelegd, komen voor uw eigen rekening. Deze kosten dient u te betalen aan Theuns & Sanders Advocaten.

De aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand wordt door het kantoor bij de Raad voor Rechtsbijstand ingediend. Hiervoor hebben wij uw burgerservicenummer nodig en indien u gehuwd of samenwonend bent, tevens het burgerservicenummer van uw partner, de geboortedatum, voorletters en adresgegevens. Tevens dient u aan te geven of u inwonende minderjarige kinderen heeft. De Raad voor Rechtsbijstand controleert de gegevens bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Burgerlijke Stand. Daarnaast controleert de Raad voor Rechtsbijstand uw inkomen en vermogen aan de hand van het burgerservicenummer bij de Belastingdienst. Op basis van deze handelingen geeft de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing af waarin is opgenomen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of niet.

Voor verdere informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u de website raadplegen van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl. Op deze website kunt u zien hoeveel u naar verwachting zelf ongeveer zult moeten betalen.