Alimentatie

Bij een scheiding vervallen de wettelijke regels van het huwelijk. Er is echter één uitzondering: de onderhoudsverplichting. U blijft verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. We kennen de partneralimentatie en de kinderalimentatie.

Het bedrag aan alimentatie dat u moet betalen of ontvangen, wordt berekend met de Tremanormen. Bij de berekening van de partneralimentatie en kinderalimentatie houdt men rekening met:

  • Het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (de behoefte).
  • Het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen (de draagkracht).

We helpen u graag met de berekening van de hoogte van de alimentatie.