Incasso

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u het geld krijgt waar u recht op heeft. Van strikt zakelijke communicatie met uw debiteur tot het aanvragen van zijn faillissement, van het afkappen van onterechte disputen tot beslaglegging en van buitengerechtelijke incasso tot gerechtelijke procedures. Theuns & Sanders Advocaten haalt alles voor u uit de kast.

Wij hebben veel ervaring met het snel incasseren van vorderingen. Over de kosten kunnen wij u vooraf duidelijkheid geven.