Bouw en onroerend goed

Alle wet- en regelgeving rondom het bouwen van onroerende zaken valt onder het bouwrecht. Denk aan onderwerpen als gebreken bij oplevering, meer- en minderwerk, arbitrage en onderaanneming. Wij hebben ervaring in dit soort zaken en kunnen u deskundig adviseren. Zonodig staan we u bij in een procedure of arbitragezaak.