Ouderschapsplan

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Een ouderschapsplan is verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In ieder geval moeten er afspraken in staan over:

  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Ook over het contact met de beide families kan iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.