Huur/verhuur

Alle afspraken over woon- of bedrijfsruimtes die huurders en verhuurders met elkaar vastleggen, vallen onder het huurrecht. Al voor aanvang van de huurovereenkomst kunnen wij u van dienst zijn, bijvoorbeeld met het opstellen of beoordelen van de huurovereenkomst en/of de algemene voorwaarden. Door vooraf heldere afspraken te maken verkleint u de kans op geschillen tijdens de looptijd van de overeenkomst. Mocht er desondanks toch een geschil ontstaan, bijvoorbeeld over de huurprijs, gebreken, renovatiewerkzaamheden, indeplaatsstelling, onderhoudsproblematiek of incasso, dan kunnen wij u ook hierin bijstaan. Tot slot kunnen wij u adviseren over uw rechten en plichten in geval van beëindiging van de huurovereenkomst en kunnen wij u bijstaan in een eventuele procedure tot ontbinding of ontruiming.

Het huurrecht is de afgelopen jaren flink in beweging. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn dan ook in staat hier tactisch op in te spelen.