Boedelverdeling

Als u gaat scheiden moet alles wat gezamenlijk bezit was verdeeld worden. Dat heet boedelverdeling. Denk bij ‘boedel’ aan: het huis, alle meubels en apparatuur, de auto, een caravan, vakantiewoning, banktegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen, aandelen en hypotheken. Maar ook aan kredieten, schulden en erfenissen. Ja, ook de erfenis die nog niet is verdeeld omdat er een testament op de langstlevende aanwezig is.

Wij kunnen u alles vertellen over de regels, over de verschillende verdelingen bij verschillende samenlevingsvormen en over zaken en goederen die per definitie niet in de gezamenlijke boedel vallen. Kortom, bij een scheiding kunnen we ook de boedelverdeling voor u tot volle tevredenheid regelen.